WF_FEB20_76.jpg

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

A fi a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), S'INFORMA:

• Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable i únic destinatari és WILD ME.

• Només seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec designades per aquests.

• Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en què sigui imprescindible per a la correcta prestació del servei.

• Un cop finalitzada la relació entre l'empresa i el client les dades seran arxivats i conservats, durant un període temps mínim de 5 anys, i després va seguirà arxivat o, si no seran retornats íntegrament al client o autoritzat legal.

• Les dades que faciliti com a client seran incloses en el Tractament denominat Clients de WILD ME, amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, contacte ..., totes les gestions relacionades amb els clients i mitjançant l'ús dels nostres serveis d'inscripcions manifesta el seu consentiment. També se li ha informat com a client de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a WILD ME amb domicili a Can puig, s / n, Castellfollit del Boix, Barcelona.

• També se li ha informat que les dades personals siguin cedits per WILD ME a les entitats que presten serveis a la mateixa.

VOLS REBRE INFORMACIÓ?
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon

Castellfollit del Boix, Barcelona |  info@wildme.eu |  Tel. +34-646853168

© 2018 Wild Me. All Rights Reserved